Nastavení cookies
Odbor mezinárodních vztahů zveřejňuje výsledky prvního kola dotačního řízení roku 2016 na podporu kulturních aktivit vysílaných do zahraničí. Všem žadatelům bez rozdílu bude zasláno písemné vyrozumění. Přiznaná dotace bude poskytnuta pouze v případě, že žadatel včas a řádně vyúčtoval dotaci, která mu byla Ministerstvem kultury poskytnuta v roce 2015. Z tohoto důvodu budou rozhodnutí o poskytnutí dotace rozesílána po 15. únoru 2015. Upozorňujeme, že na dotaci není právní nárok a MK není povinno svá rozhodnutí zdůvodnit. Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výsledky prvního kola dotačního výběrového řízení Odboru mezinárodních vztahů v roce 2016.docx, 23.5 kB
Spojte se s námi