Nastavení cookies

Samostatné oddělení církví a náboženských společností Ministerstva kultury vyhlásilo pro rok 2023 jedinou výzvu v programu Kulturní aktivity, a to:

  • Výzvu k podávání žádostí na projekty významných kulturních aktivit s náboženskou tematikou pro církve a náboženské společnosti a pro spolky.

Termín uzávěrky pro podávání žádostí do konkurzu byl 17. říjen 2022. Následně proběhlo první kolo výběrového dotačního řízení, v němž byly projekty posuzovány zejména po formální stránce.

Do druhého kola postoupily všechny projekty, které:

a) splnily formální podmínky konkurzu (kompletní a správně vyplněná žádost včetně povinných příloh, podepsaná odpovědnou osobou a podaná v termínu),
b) byly svým zaměřením v souladu s cíli dotačních programů.   

Ve druhém kole budou postoupivší projekty jednotlivě hodnoceny a bodovány odbornou komisí na jejím zasedání.

Případné poskytnutí dotace projektům je závislé jednak na konkrétní výši finančních prostředků, které budou samostatnému oddělení církví a náboženských společností rozpočtovány na kulturní aktivity v roce 2023, jednak na správném a včas podaném vyúčtování projektů z roku 2022. 

Níže je uveden seznam projektů postupujících do druhého kola výběrového dotačního řízení.

Seznam projektů církví a náboženských společností a spolků pro rok 2023

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výsledky 1. kola.xls.xls, 228.5 kB
Spojte se s námi