Nastavení cookies

 

Samostatné oddělení církví a náboženských společností (dále jen SOCNS) Ministerstva kultury vyhlásilo pro rok 2023 jediný grant v programu Kulturní aktivity, a sice:

"Výzvu k podávání žádostí na podporu významných kulturních aktivit s náboženskou tematikou pro církve a náboženské společnosti a pro spolky".

Termín uzávěrky pro podávání žádostí byl 18. října 2022. Následně proběhlo první kolo výběrového dotačního řízení, v němž byly projekty posuzovány po formální stránce. Všechny projekty, které splnily formální nároky výběrového řízení, postoupily do druhého kola.

Druhé kolo výběrového dotačního řízení se konalo dne 21. února 2023. Projekty byly nyní již jednotlivě posuzovány a hodnoceny odbornou komisí.

Seznam projektů, které byly komisí vybrány a bude jim poskytnuta v roce 2023 dotace ze státního rozpočtu ČR, obsahuje následující soubor:

Soubory ke stažení
Spojte se s námi