Nastavení cookies

 

Metodika hodnocení žádostí o dotaci vychází z usnesení vlády č. 902 z 10. září 2003, z vyhlašovacích podmínek programu pro rok 2023 a z dílčích úprav, které byly v průběhu let postupně zapracovány, vždy na základě konsenzu oborových programových rad a profesních asociací, zastupujících příjemce dotace.

Žádosti jsou hodnoceny podle ekonomických a uměleckých kritérií, jejichž váha pro rok 2023 byla stanovena následovně: v oblasti divadla 70 % vs. 30 %, v oblasti hudby 60 % vs. 40 %. V oblasti divadla je dále formou bodové indexace zohledňován počet a charakter uměleckých souborů, v oblasti hudby je vedle nákladovosti provozu zohledněna také ekonomická soběstačnost (váha kritéria 10 %), k posílení celkové role ekonomických ukazatelů v oblasti hudby MK přistoupilo na základě požadavku ASOPS.

Celkový rozpočet Programu na rok 2023 je 400 milionů Kč, z čehož dle poměrného rozdělení usnesení vlády náleží 320 milionů divadlům a 80 milionů orchestrům (poměrné rozdělení 4:1).

Počet přijatých žádostí a naplnění vstupních kritérií programu:

Oblast divadel:

Do výběrového řízení pro rok 2023 žádost podalo celkem 32 divadel. Všechna divadla splnila vstupní kritéria. zn. Oproti roku 2022 přibyl nový oprávněný žadatel – Městské divadlo Kladno. Metodika rozdělení prostředků: rada hodnotila jednotlivé žádosti na základě těchto uměleckých kritérií: strategie (dramaturgické plány, skladba repertoáru, objednávky původních dramatických, hudebních, tanečních děl – max. 40 bodů), excelence (kvalita výsledků, jimiž je strategie naplňována – inscenační týmy, reflexe, nominace a ocenění, účast na festivalech – max. 40 bodů) a nadstandard (edukační činnost, práce s publikem, výstavní činnost, publikační činnost, záznamy, streamy, reprezentace ČR na festivalech, zájezdech a mimořádných akcích – max. 20 bodů).

Složení oborové rady: Mgr. Mária Fekar; PhDr. Radmila Hrdinová; Mgr. et Mgr. Kamila Černá; Mgr. et Mgr. Jitka Šotkovská, Ph.D.; Mgr. Tereza Sieglová; MgA. Lukáš Průdek (předseda komise); Mgr. Luděk Horký.

Oblast orchestrů:

Do výběrového řízení pro rok 2023 žádost podalo celkem 14 symfonických orchestrů. Rada hodnotila jednotlivé žádosti na základě těchto uměleckých kritérií: dramaturgie a umělecká kvalita (kvalita programu, interpreti, objednávky nových děl – max. 30 bodů), využití potenciálu v regionu (využití konkrétních místních možností – max. 10 bodů) a visibilita a reprezentace (viditelnost ve veřejném prostoru, reprezentace v zahraničí, kvalita propagace – max. 10 bodů). Matematicky propočtené návrhy dotací byly z rozhodnutí MK drobně korigovány s cílem zabránit meziročním propadům. 

Složení oborové rady: PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.; Mgr. Lenka Kavalová; PhDr. Lucie Maňourová, Ph.D.; Mgr. Jan Simon (předseda komise); Mgr. Patrik Červák.

Výsledky - divadla

Výsledky - orchestry

 

O výsledcích rozhodl ministr kultury dne 27. 4. 2023

 

Spojte se s námi