Nastavení cookies

Metodika hodnocení žádostí o dotaci vychází z usnesení vlády č. 902 z 10. září 2003, z vyhlašovacích podmínek programu pro rok 2022 a z dílčích úprav, které byly v průběhu let postupně zapracovány, vždy na základě konsenzu oborových programových rad a profesních asociací, zastupujících příjemce dotace.

Propočet bodového hodnocení v oblasti divadel na výši dotace spočívá: v podílu výkonnostních kritérií (náklady na hlavní činnost = 70 %) a uměleckých kritérií = 30 %), je stanovena kategorizace žadatelů (rozdělení žadatelů do skupin s odlišnou výší indexů, jimiž se násobí bodový zisk).

Propočet bodového hodnocení v oblasti orchestrů na výši dotace spočívá v podílu výkonnostních kritérií (tvořena z 30 % z nákladů na hlavní činnost a z 20 % z ekonomické soběstačnosti) = 50 % a uměleckých kritérií = 50 %.

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2021 celkem 20 subjektů skončilo v hospodářském zisku za hlavní činnost, stanovily se pro tyto subjekty tzv. očištěné náklady (zohlednění kladného hospodářského výsledku od skutečnosti nákladů roku 2021), které se rovněž promítly do celkového výsledku. Celkový rozpočet Programu na rok 2022 je 350 milionů kč, z čehož dle poměrného rozdělení usnesení vlády náleží 280 milionů divadlům a 70 milionů orchestrům (poměrné rozdělení 4:1).

 

Počet přijatých žádostí a naplnění vstupních kritérií programu:

Oblast divadel:

Do výběrového řízení pro rok 2021 žádost podalo celkem 31 divadel. Všechna divadla splnila vstupní kritéria. Metodika rozdělení prostředků: rada hodnotila jednotlivé žádosti na základě těchto uměleckých kritérií: strategie (dramaturgické plány, skladba repertoáru, objednávky původních dramatických, hudebních, tanečních děl – max. 40 bodů), excelence (kvalita výsledků, jimiž je strategie naplňována – inscenační týmy, reflexe, nominace a ocenění, účast na festivalech – max. 40 bodů) a nadstandard (edukační činnost, práce s publikem, výstavní činnost, publikační činnost, záznamy, streamy, reprezentace ČR na festivalech, zájezdech a mimořádných akcích – max. 20 bodů).

Složení oborové rady: Mgr. Lenka Šaldová (předsedkyně); Mgr. Kateřina Lešková Dolenská, Ph.D.; MgA. Martin Glaser; Mgr. Zuzana Jindrová; MgA. Ondřej Kepka; Ing. Ladislav Seidl, MBA; Mgr. Tereza Sieglová; Mgr. Michal Zahálka; Mgr. Zdeněk Prokeš.

Oblast orchestrů:

Do výběrového řízení pro rok 2022 žádost podalo celkem 14 symfonických orchestrů. Přibyl zcela nový oprávněný žadatel – Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Rada hodnotila jednotlivé žádosti na základě těchto uměleckých kritérií: dramaturgie a umělecká kvalita (dramaturgie, kvalita provedení, vlastní projekty, hostující umělci – max. 20 bodů), reprezentace (účast na festivalech, zahraniční zájezdy, kulturně-historický význam – max. 10 bodů), dokumentace (realizovaná CD, živé přenosy, záznamy – max. 10 bodů) a kulturně-politická kritéria (soudobé české skladby, mladí umělci, koncerty pro mládež, práce s publikem, plánované a realizované aktivity v souvislosti s aktuální situací na Ukrajině – max. 10 bodů).

Složení oborové rady: Mgr. Roman Dietz (předseda); Mgr. Jaromír Javůrek, Ph.D.; PhDr. Vít Roubíček; Bc. Jan Žůrek; Dana Syrová; PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.; Mgr. Jan Simon. 

Výsledky – divadla

Výsledky – orchestry

 

O výsledcích rozhodl ministr kultury dne 3. 6. 2022

Spojte se s námi