Nastavení cookies

Program státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů.

 

Přijímání a hodnocení žádostí o dotaci z programu se řídí usnesením vlády č. 902 z 10. září 2003 a podmínkami specifikovanými při vyhlášení výběrového řízení. Žádosti jsou hodnoceny na základě kritérií výkonnostních a uměleckých. Umělecká kritéria posuzují oborové programové rady, které jsou poradním orgánem ministra kultury. Rady zasedaly ve dnech 5. (hudba) a 15. dubna (divadlo).

V letošním výběrovém řízení bylo rozděleno celkem 219 mil. Kč: 175 mil. Kč v oblasti divadla a 44 mil. Kč v oblasti hudby.  

Hodnocení žádostí o dotaci spočívá v posouzení naplnění vyhlašovacích podmínek programu, dále v hodnocení tzv. výkonnostních (ekonomických) kritérií a umělecké činnosti žadatelů. Váha hodnoticích kritérií, bodové škály a bodová indexace vycházejí ze souvisejícího usnesení vlády a z dílčích úprav, které byly v průběhu let postupně zapracovány, vždy na základě konsenzu odborné veřejnosti. V letošním roce byly v souvislosti s navýšením rozpočtu programu provedeny zásadní změny, jimiž Ministerstvo kultury vychází vstříc požadavkům Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů a Asociace profesionálních divadel ČR. V obou částech programu byla metodika upravena ve smyslu většího zohlednění celkových nákladů žadatelů.

 

Rozdělení dotací v oblasti hudby: orchestry a sbory

Rozdělení dotací v oblasti divadla

 

Oborové programové rady

Spojte se s námi