Nastavení cookies

Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely je realizován podle § 10-15 zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury.

Do letošního výběrového řízení přijalo oddělení umění Ministerstva kultury celkem 53 žádostí o stipendium. Projekty byly postoupeny k odbornému posouzení programovým radám – hodnocení proběhlo v období od 19. června do 1. července 2019. O výsledcích výběrového řízení rozhodl ministr kultury dne 25. 7. 2019.

Podpora byla přidělena 35 projektům. Navržená stipendia činí v součtu 2 370 tis. Kč na rok 2019, 2 900 tis. Kč na rok 2020 a 1 150 tis. Kč na rok 2021. Na podporu víceletých projektů z minulých výběrových řízení je v rozpočtu roku 2019 vyčleněno 3 200 tis. Kč. 

Výsledky za jednotlivé umělecké obory jsou ke stažení zde.

Žadatelé, jimž má být na základě výsledků výběrového řízení poskytnuta podpora, budou kontaktování emailem a bude jim zaslán návrh smlouvy o poskytnutí stipendia.

Vzhledem k malému počtu přijatých žádostí se Ministerstvo kultury rozhodlo otevřít druhé kolo příjmu žádostí s uzávěrkou na konci září 2019. Do druhého kola nebude možné znovu předkládat projekty, které již byly hodnoceny v rámci tohoto (prvního kola) výběrového řízení.

 

Spojte se s námi