Nastavení cookies

Ministerstvo kultury upozorňuje, že dotace v roce 2017 a 2018 může být na víceleté projekty poskytnuta pouze tehdy, budou-li splněny všechny tyto podmínky:

1. Umožní to rozpočtové možnosti Ministerstva kultury v programu Kulturní aktivity.

2. Žadatel podá žádost o poskytnutí dotace na každý jednotlivý rok, a to ve vyhlášeném termínu výběrového dotačního řízení - bez žádosti dotace poskytnuta být nemůže (paragraf 14 zákona č. 218/2000 Sb.).

3. Žadatel řádně, úplně a včas vyúčtuje dotaci, kterou mu Ministerstvo kultury poskytlo v předcházejícím roce - pokud tak neučiní, nesmí mu být podle příslušných usnesení vlády dotace v následujícím roce poskytnuta.

Ministerstvo kultury zdůrazňuje, že na dotace není právní nárok.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Divadlo - konečné výsledky 2016.zip, 41.9 kB
Alternativní hudba -- konečné výsledky 2016.zip, 52.3 kB
Tanec - výsledky pro rok 2016.zip, 40.7 kB
Klasická hudba - výsledky pro rok 2016.zip, 60 kB
Výtvarné umění - výsledky pro rok 2016.zip, 92.7 kB
Spojte se s námi