Nastavení cookies

Program kulturní aktivity: oborová dotační řízení, program festivalů:

 - pokyny k vyúčtování

 - checklist

 - formuláře vyúčtování:

- nový formulář vyúčtování - dotace na rok 2021: kulturní aktivity, program festivalů, max 550 položek.

-formulář vyúčtování 2021: kulturní aktivity, program festivalů pro velké projekty - 1500 položek

- závěrečná zpráva o realizaci projektu

Spojte se s námi