Nastavení cookies

Zveřejňujeme výsledky mimořádného dotačního řízení na podporu projektů v oblasti profesionálního umění (dofinancování celoroční činnosti), realizovaného na základě usnesení vlády České republiky č. 408 ze dne 9. dubna 2020 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na sektor kultury.

Výsledné rozdělení dotací a komentáře za jednotlivé umělecké obory:

Spojte se s námi