Nastavení cookies

Náležitosti žádosti o převzetí Záštity ministra kultury nebo Záštity ministerstva kultury nad kulturní akcí

 

Žadatelem o udělení Záštity ministra kultury nebo Záštity Ministerstva kultury nad kulturní akcí.

 

1) Žadatelem o udělení Záštity ministra kultury nebo Záštity Ministerstva kultury nad kulturní

    akcí (právnická, fyzická osoba, organizační složka státu), která zodpovídá za přípravu a

    realizaci kulturní akce, za její zpřístupnění veřejnosti a provoz po dobu jejího konání.

 

2) Žadatel v žádosti uvede:

          a) název kulturní akce

          b) stručný popis kulturní akce s uvedením jejího významu pro veřejnost,

          c) termín a místo zahájení kulturní akce a její trvání

          d) jaké jsou záruky, že se kulturní akce uskuteční v navrhovaném rozsahu a kvalitě,

               zejména zda a jak je kulturní akce finančně zajištěna,

          e) zda požádal o záštitu předsedu vlády nebo prezidenta republiky, případně, zda již

              byla potvrzena

 

3) Přílohou žádosti je prohlášení žadatele, že nemá nevypořádané závazky vůči státu.
 

Žádost můžete doručit poštou či elektronicky prostřednictvím epodatelny.

Všechny důležité kontakty naleznete zde.

Spojte se s námi