Nastavení cookies

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

- tvoří nedílnou součást správního práva, a s prováděcími s vyhláškami č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, č.187/2007 Sb., kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy a vyhláškou č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón uceleně upravuje problematiku nakládání s památkovým fondem. Zákon č. 20/1987 Sb. zejména upravuje práva a povinnosti směrem k vlastníkům kulturních památek, ale i ostatním fyzickým a právnickým osobám ve vztahu k památkovému fondu. Upravuje problematiku památkových rezervací, památkových zón a ochranných pásem, archeologických výzkumů a nálezů. Stanoví pravomoc a působnost správních úřadů v oblasti státní památkové péče a v neposlední řadě zakotvuje sankce a nápravná opatření pro případ porušení povinností. Další nařízení vlády a vyhlášky upravují prohlašování národních kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Zákon o státní památkové péči - účinný od 1. 1. 2024.doc, 317.5 kB
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s..rtf, 20 kB
Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s..rtf, 20.3 kB
Evropská úmluva o krajině č. 13/2005.rtf, 19.8 kB
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.rtf, 38.9 kB
Spojte se s námi