Nastavení cookies

Mezinárodní porota odborníků zveřejnila oficiální zprávu o finálním výběru Evropského hlavního města kultury pro rok 2028 v České republice, která obsahuje detailní hodnocení obou měst, které se dostaly do finále soutěže (Broumov a České Budějovice) a odůvodnění rozhodnutí poroty o výběru Českých Budějovic jakožto vítěze.

Budějovická kandidatura je prezentována pod názvem "(Perma)Kultura“ ve smyslu výzvy k akci vytvářející „synergii mezi umělci, kulturními organizacemi, místním obyvatelstvem a zahraničními hosty". Koncept vychází z myšlenky, že Budějovice jsou městem, kde kulturní krajina, přírodní prostředí a kultura vždy koexistovaly v symbióze. K dosažení tohoto ambiciózního cíle je kandidatura založena na třech principech: CARE/PÉČE (zvyšování kulturní dostupnosti pro všechny obyvatele města a zahraniční návštěvníky), CONNECT/SPOJENÍ (zvyšování pocitu sounáležitosti obyvatel s prostředím, ve kterém žijí, s regionem a Evropou) a CREATE/TVORBA (podpora mezioborové spolupráce a zároveň podpora kultury spolutvorby). Program města České Budějovice je předkládán v součinnosti s Jihočeským krajem.

Porotě byly předloženy dvě různé nabídky z výrazně odlišných měst, každé s vlastními silnými stránkami a výzvami, každé s vlastními vizemi, kulturními strategiemi a návrhy na vytvoření evropského kulturního centra ve svém městě a regionu. Porota uznala, že se obě města zaměřila na evropsky významná a naléhavá témata. Porota detailně projednala programy jednotlivých měst na základě šesti kritérií stanovenými Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 445/2014/EU. Porota ocenila snahu a úsilí obou kandidátských měst při tvorbě několikaletého programu, při pořádání návštěv měst a při přednášení prezentací porotě na půdě MK. Po intenzivních interních diskusích nakonec porota dospěla ke konsensu doporučit Ministerstvu kultury České republiky vyhlásit Evropským hlavním městem kultury v roce 2028 město České Budějovice. Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Zpráva odborné poroty fáze konečného výběru.docx, 674.7 kB
ECoC 2028 in the Czech Republic selection report.pdf, 1 MB
Spojte se s námi