Nastavení cookies

Program 134 130 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení“ navazuje na program č. „134 110“ a slouží k průběžnému financování rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních příspěvkových organizací ve správě Ministerstva kultury. Jedná se o program kombinující investiční a neinvestiční náklady. Zřízení nového programu vychází z požadavku Ministerstva financí realizovat programy v časově vymezeném období, tak aby bylo možné jejich vyhodnocení.

 

Program je členěn na podprogramy:

134V13100       Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení
134V13200       Podpora realizace úsporných energetických opatření

 

Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována v souladu s Příkazem ředitele č. 1/2018 ve znění Příkazu ředitele OE č. 2/2020.

Přílohu žádosti o dotaci: „Dokumentace akce (projektu)“ si Účastník programu vygeneruje a vytiskne ve webovém rozhraní systému EDS/SMVS po přidání „nového projektu“.

Dispozice pro úhradu sankcí a odvodů / vratek.

Soubory ke stažení

Schválení programu 16.3.2017 Dokumentace pg č. 134 130
Schválení aktualizace č.1 programu 15.9.2022 Aktualizace č.1 programu
Ukončení programu 31. 12. 2026  

 

Soubory ke stažení
Spojte se s námi