Nastavení cookies

Program 134 150 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení“ navazuje na předcházející programy MTZ  a slouží k průběžnému financování rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních příspěvkových organizací ve správě Ministerstva kultury. Jedná se o program kombinující investiční a neinvestiční náklady. Zřízení nového programu vychází z požadavku Ministerstva financí realizovat programy v časově vymezeném období, tak aby bylo možné jejich vyhodnocení do max. 5-7 let od zahájení jejich realizace

 

Program je členěn na podprogramy:
134V15100       Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení
134V15200       Podpora realizace úsporných energetických opatření

 

Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována v souladu s Příkazem ředitele OIVZ č. 1/2018 ve znění Příkazu ředitele OE č. 2/2020. 

Přílohu žádosti o dotaci: „Dokumentace akce (projektu)“ si Účastník programu vygeneruje a vytiskne ve webovém rozhraní systému EDS/SMVS po přidání „nového projektu“.

 

Schválení a zahájení účinnosti programu:  24. 07. 2020

Realizace programu do  03. 12. 2026.

Dispozice pro úhradu sankcí a odvodů / vratek.

Soubory ke stažení
 

Schválení programu 24. 07. 2020 Dokumentace pg č. 134 150
Schválení aktualizace programu datum  
Ukončení programu 03. 12. 2026  

 

 

Soubory ke stažení
Spojte se s námi