Nastavení cookies

Úvod: V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 10. dubna 2017 č. 276, k návrhu na zřízení výběrového dotačního řízení Akviziční fond a Příkazu ministra č. 15/2017, kterým se vydávají Zásady Výběrového dotačního řízení „Akviziční fond“ a podle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.

 

Dotační program: Akviziční fond

Cíl: Nákup uměleckých děl mladších 50-ti let, které patří mezi díla typickým způsobem představující vývoj výtvarného umění v České republice vnímaný v mezinárodním kontextu, a je:

 • Volným uměním, respektive originální autorskou dokumentací díla volného umění včetně původní dokumentace instalací a autorských záznamů performací,
 • dokumentací architektonického návrhu,
 • užitým uměním,
 • průmyslovým designem, respektive jeho originální dokumentací,
 • originálem autorské fotografie (autorské zvětšeniny), původním negativem nebo fotografií (autorskou zvětšeninou) s původním negativem,
 • autorským zprostředkováním pohyblivého obrazu rozprostřeného v čase, zaznamenaným na analogovém či digitálním nosiči (dílem videoartu),
 • autorskou knihou.

Určeno pro: Subjekty hospodařící se sbírkou/sbírkami muzejní povahy, u kterých Ministerstvo kultury neplní funkci zřizovatele, a které mají v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES) zapsánu/y sbírku/y (podsbírku/y) těchto oborů:

 • výtvarného umění a architektury,
 • uměleckého řemesla,
 • uměleckoprůmyslové práce,
 • fotografie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová nebo zvuková média,
 • jiný obdobný.

Termín: Příjem žádostí probíhá od 1. 11. předchozího kalendářního roku do 31. 8. kalendářního roku, ve kterém má být dotace udělena. Vyhodnocení žádostí probíhá průběžně.

Podrobný harmonogram:

 • Vyhlášení výzvy: 1. 11. (roku, který předchází roku v němž má být dotace udělena)
 • Zahájení příjmu žádostí: 1. 11. (roku, který předchází roku v němž má být dotace udělena)
 • První termín ukončení příjmu žádostí před mimořádným jednáním Rady: 31. 3. (roku, v němž má být dotace udělena)
 • Druhý termín ukončení příjmu žádostí před řádným jednáním Rady: 31. 8. (roku, v němž má být dotace udělena)

 

 

 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Výzva programu na rok 2024.pdf, 196.5 kB
Formulář žádosti na rok 2024.docx, 56.4 kB
Formulář vyúčtování pro rok 2023.doc, 89.5 kB
Přehled přidělených dotací pro rok 2023.pdf, 244.1 kB
Formulář vyúčtování - tabulka - p.o. krajů.rtf, 119.3 kB
Formulář vyúčtování - tabulka - p.o. obcí a měst.docx, 16.2 kB
Usnesení vlády České republiky k návrhu na zřízení výběrového dotačního řízení Akviziční fond.pdf, 124.6 kB
Zásady Výběrového dotačního řízení Akviziční fond.pdf, 361.5 kB
Spojte se s námi