Nastavení cookies

Koncepce památkové péče

Dne 13. ledna 2017 vláda schválila "Koncepci památkové péče v České republice na léta 2017 – 2020".  Materiál  je rozdělen do dvou základních částí. V první části je vyhodnoceno plnění dosavadní koncepce na léta 2011 - 2016.  V druhé části jsou pojmenovány cíle, kterých chce památková péče v České republice dosáhnout.

Metodika k vydávání plánů ochrany památkových zón a rezervací

Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze jako odborná organizace státní památkové péče v České republice v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů vydává ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky metodiku k  přijímání opatření obecné povahy plánů ochrany památkových rezervací a zón.

Doporučená struktura Managementu Planu

Metodika k plánu nakládání se statky zapsanými na Seznam světového dědictví

Zpracování návrhu na zařazení na Indikativní seznam UNESCO

Ministerstvo kultury vydává materiál „Podněty k zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO – tvorba národního indikativního seznamu“ jako metodickou instrukci pro subjekty, které usilují o zapsání vybraného kulturní statku na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Spojte se s námi