Nastavení cookies

Uživatelské rozhraní celoevropské databáze osiřelých děl, kterou na základě směrnice 2012/28/EU spravuje Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM), je od 15. prosince 2015 dostupné ve všech úředních jazycích EU včetně češtiny.

Za osiřelé je považováno dílo (literární, audiovizuální aj.), které je dosud chráněno autorským právem, ale jeho autor není znám nebo není dohledatelný.

Velké množství osiřelých děl je obsaženo ve sbírkách knihoven a muzeí, archivech veřejnoprávních vysílatelů a jiných podobných institucí, které ale bez souhlasu nositelů práv nemohou toto kulturní bohatství prakticky využívat. Úprava osiřelých děl zavedla v celoevropském měřítku výjimku, která institucím s veřejným posláním umožňuje ve vymezeném rozsahu a za stanovených podmínek takováto díla digitalizovat a dále prostřednictvím internetu zpřístupňovat široké veřejnosti.

Uplatnění uvedené výjimky v praxi vyžaduje od oprávněných organizací dodržet stanovený postup. Jeho součástí je zasílání předepsaných informací, prostřednictvím Ministerstva kultury, do celoevropské databáze osiřelých děl, kterou k tomuto účelu zřídil Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu.

Informační leták k databázi osiřelých děl v češtině je k dispozici zde.

Další informace k tomuto tématu v angličtině jsou k dispozici zde. Vstup do databáze zde.

 

Samostatné oddělení autorského práva
20.12.2015

Spojte se s námi