Nastavení cookies

Světový den duševního vlastnictví 2024
Veřejná konzultace EK o vymáhání práv duševního vlastnictví v EU na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES

Soutěž World Intellectual Property Organization Global Awards 2024
Průzkum Evropské komise k návrhu mezinárodních hlavních zásad pro organizace vyvíjející pokročilé systémy umělé inteligence
Veřejná konzultace Evropské komise o podmínkách odměňování hudebních interpretů a výrobců zvukových záznamů ze třetích zemí (mimo EU)
Doporučení Evropské komise k boji proti internetovému pirátství sportovních a jiných živých akcí
Udělení oprávnění k povinné kolektivní správě práva nakladatele podle § 87 odst. 2 autorského zákona
Výzva Evropské komise k předložení faktických podkladů pro hodnocení směrnice a nařízení o Marrákešské smlouvě 
Světový den duševního vlastnictví 
Oznámení o zahájení řízení o udělení oprávnění ke kolektivní správě
Soutěž World Intellectual Property Organization Global Awards 2023
Výzva Evropské komise k předložení informací na téma potírání online pirátství u živě vysílaných událostí
Novela autorského zákona vyšla ve Sbírce zákonů
Sdělení Evropské komise - Pokyny k uplatňování právních předpisů Unie v oblasti hospodářské soutěže na kolektivní smlouvy týkající se pracovních podmínek osob samostatně výdělečně činných bez zaměstnanců
Nezávislý správce práv IS Media s.r.o., ev. č. MK ČR NSP 2/2017, ukončil svou činnost ke dni 20. 10. 2022.
Konference CZ PRES 2022 pro oblast médií a autorských práv
Veřejná konzultace EK o ochraně a vymáhání práv duševního vlastnictví ve třetích zemích 2022
FAQ – Autorské právo při výuce (pomůcka pro učitele)

Spojte se s námi