Nastavení cookies
  


Evidenční číslo Periodikum Vydavatel Obsahové zaměření Okres Kraj Periodicita Evidováno Přerušeno Ukončeno
1 E 4450 ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE Univerzita Karlova Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 6 05.12.1967
2 E 2593 ALMA MATER Univerzita Karlova Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 4 14.11.1967 05.02.1997
3 E 4697 CIZÍ JAZYKY Univerzita Karlova Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 5 14.11.1967
4 E 5594 ČASOPIS PRO MODERNÍ FILOLOGII Univerzita Karlova Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 2 29.10.1990
5 E 5096 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Univerzita Karlova Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 4 24.07.1970
6 E 3280 FINANCE A ÚVĚR Univerzita Karlova Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 6 30.10.1967
7 E 3692 FOLIA BIOLOGICA Univerzita Karlova Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 6 17.11.1967
8 E 5607 LINGUISTICA PRAGENSIA Univerzita Karlova Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 2 06.11.1990
9 E 5593 LITTERARIA PRAGENSIA Univerzita Karlova Politické, filozofické, náboženské a kulturní publikace Praha Hlavní město Praha 2 29.10.1990
10 E 3125 PEDAGOGIKA Univerzita Karlova Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 6 17.11.1967
11 E 796 PRAGUE MEDICAL REPORT (Sborník lékařský) Univerzita Karlova Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 4 01.01.1977
12 E 5667 SVĚT LITERATURY Univerzita Karlova Politické, filozofické, náboženské a kulturní publikace Praha Hlavní město Praha 2 29.11.1990
13 E 6083 SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA Univerzita Karlova Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 5 21.02.1992
14 E 6248 HUDEBNÍ VÝCHOVA Univerzita Karlova Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 4 24.09.1992
15 E 6374 COMMUNIO VIATORUM Univerzita Karlova Politické, filozofické, náboženské a kulturní publikace Praha Hlavní město Praha 3 30.12.1992
16 E 7129 TEOLOGICKÁ REFLEXE / THEOLOGICAL REFLECTION Univerzita Karlova Politické, filozofické, náboženské a kulturní publikace Praha Hlavní město Praha 2 20.02.1995
17 E 7279 FORUM, časopis Univerzity Karlovy Univerzita Karlova Další periodika určená omezenému publiku (nelze jinam zařadit) Praha Hlavní město Praha 4 25.07.1995
18 E 8335 LIDÉ MĚSTA Univerzita Karlova Další tiskoviny pro veřejnost (nelze jinam zařadit) Praha Hlavní město Praha 3 05.10.1999
19 E 12407 MEFISTO Univerzita Karlova Další tiskoviny pro veřejnost (nelze jinam zařadit) Praha Hlavní město Praha 6 04.11.1998 27.02.2018
20 E 13342 PULS Univerzita Karlova Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné) Praha Hlavní město Praha 10 04.09.1990


1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80

Spojte se s námi