Nastavení cookies

Ministerstvo kultury informuje, že na svých internetových stránkách zveřejňuje v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, veřejně přístupnou databázi evidence periodického tisku, která může obsahovat osobní údaje, které MK v souvislosti s touto agendou zpracovává dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a na základě zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů na Ministerstvu kultury je dostupná na jeho internetových stránkách – viz: https://www.mkcr.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-na-ministerstvu-kultury-ceske-republiky-2072.html

Spojte se s námi