Nastavení cookies

Finanční prostředky čerpané (přijaté na bankovní účet PO) v aktuálním roce

musí být připsány na výdajový účet MK č. 3424001 / 0710 do 31. prosince aktuálního roku (2022)

Vzorové číslo akce 134V151000999: VS = 1341510999; do textové zprávy uvést „VRATKA“

 

Finanční prostředky čerpané (přijaté na bankovní účet PO) v předchozích letech

musí být připsány na depozitní účet MK č. 6015 – 3424001 / 0710 do 15. února následujícího roku (2023)

Vzorové číslo akce 134V151000999: VS = 1341510999; do textové zprávy uvést „ZVA“

 

Odvod ve výši předepsané sankce za porušení podmínek RoPD (výzva k vrácení části dotace)

musí být ve stanovené lhůtě připsán na depozitní účet MK č. 6015 – 3424001 / 0710

Vzorové číslo akce 134V151000999: VS = 1341510999; do textové zprávy uvést „SANKCE“

 

Po odeslání platby zašlete mailem avízo na adresu oi@mkcr.cz – přijetí platby bude potvrzeno odpovědí na tento mail.

Spojte se s námi