Nastavení cookies

Evropská komise přijala dne 4. 5. 2023 doporučení ohledně způsobů, jak bojovat s komerčně zaměřeným internetovým pirátstvím přenosů sportovních a jiných živých akcí, jako jsou koncerty nebo divadelní představení. Vybízí členské státy, vnitrostátní orgány, nositele práv a poskytovatele zprostředkovatelských služeb, aby přijali účinná, vyvážená a vhodná opatření k boji proti neoprávněným přenosům (streamování), a to v plném souladu se základními právy a pravidly pro ochranu osobních údajů. Doporučení má pomoci zintenzivnit boj proti tomuto typu internetovému pirátství a v důsledku posílit konkurenceschopnost sportovního a tvůrčího odvětví v EU.

Více informaci o doporučení naleznete zde a text doporučení (v angličtině) zde.

Spojte se s námi