Nastavení cookies

Dne 14. září 2016 zveřejnila Evropská komise 4 nové legislativní návrhy, které jsou součástmi tzv. druhého copyrightového balíčku. Jde o následující návrhy:

Zároveň zveřejnila Evropská komise Sdělení – Podpora spravedlivé, efektivní a konkurenceschopné ekonomiky orientované na autorské právo na jednotném digitálním trhu.   

Podrobnější informace jsou k dispozici na internetových stránkách Evropské komise.

Návrhy směrnic a nařízení budou souběžně projednávány v Radě EU a v Evropském parlamentu. Pozice České republiky k legislativním návrhům směrnice se bude připravovat v nadcházejících dnech.

Jakékoli komentáře či připomínky k legislativním návrhům a ke Sdělení Evropské komise lze zasílat elektronicky na e-mailové adresy michal.dubovan@mkcr.cz a adela.faladova@mkcr.cz nebo poštou na adresu Ministerstva kultury (Maltézské nám. 471/1, Praha 1 – Malá Strana, 118 11).

 

Samostatné oddělení autorského práva

15. září 2016

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Návrh Nařízení, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, která se použijí na některé on-line přenosy.docx, 108.2 kB
Návrh Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.docx, 127.3 kB
Návrh nařízení - Marrákešská smlouva.docx, 96.5 kB
Návrh směrnice - Marrákešská smlouva.docx, 104 kB
Sdělení – Podpora spravedlivé, efektivní a konkurenceschopné ekonomiky orientované na autorské právo na jednotném digitálním trhu.docx, 99.3 kB
Spojte se s námi