Nastavení cookies

Seminář pro žadatele proběhl 15. června 2022 online. Ke stažení jsou tyto výstupy:

- prezentace k zacílení výzvy

- prezentace k elektronickému systému

- návod na přidání administrátorů v elektronickém systému podávání žádostí

- Podrobný návod k podání žádosti

Na základě dotazů ze semináře jsme vytvořili přehledný seznam otázek a odpovědí, řazený podle témat, který průběžně aktualizujeme.

Aktuální upozornění pro žadatele k podání žádosti: 

Pokud žádost podáváte jako statutární orgán, systém vyžaduje, abyste měli na záložce "Žadatel" vyplněné políčko "Osoba oprávněná jednat jménem žadatele *" a zároveň zatržené políčko, že jednáte na základě plné moci. Bohužel v současné chvíli to nelze řešit jinak, než že políčko zatrhnete a místo Plné moci nahrajete doklad o tom, že jste statutárním orgánem (např. Výpis z OR). 

Do uzávěrky příjmu žádostí proběhne ještě jeden seminář, kde budeme řešit primárně technické záležitosti podávání žádostí: 

seminář proběhne 24. června (9.30-12.00) na tomto odkazu: https://mkcr.webex.com/mkcr/j.php?MTID=mb4129289a5f8ee9944a09c5fab7add07

9:30–10:15 prostor pro dotazy žadatelů k obsahu, tematickým okruhům, rozpočtu apod.

10:15–12:00 prostor pro dotazy žadatelů na elektronický systém příjmu žádostí

 

V červenci 2022 jsou kontaktní osoby k dispozici v těchto datech:

Mgr. Tereza Sieglová  1., 7. a 11. 7. 2022

Mgr. Petra Uhlířová  1., 4., 7., 8. a 11. 7. 2022

Prosíme nepřetěžujte konzultantky základními dotazy, na které lze nalézt odpověď ve zveřejněných manuálech. Děkujeme za pochopení.

Spojte se s námi