Nastavení cookies

V roce 1992 byl založen Organizací spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) Mezinárodní program „Paměť světa“. Hlavním cílem tohoto programu je zajistit ochranu dokumentárního dědictví, které má význam ve světovém kontextu, a též v co největším rozsahu na národní úrovni podpořit a rozvíjet jeho ochranu. Dalším cílem tohoto programu je zvyšovat povědomí členských států UNESCO o dokumentárním dědictví daného státu v kontextu světové paměti lidstva. V rámci programu se též formulují a doporučují způsoby, jak zvyšovat povědomí o daném dokumentárním dědictví cestou vytváření různých forem rozmnoženin a kopií těchto děl (včetně digitalizace) a tím je více přibližovat veřejnosti; zároveň je cílem programu chránit a uchovávat ve vhodných podmínkách originály těchto děl pro budoucí generace. Je vytvořen Mezinárodní seznam programu Paměť světa, který vede sekretariát UNESCO. Do tohoto seznamu se zapisují na základě nominací předložených jednotlivými členskými státy UNESCO nejvýznamnější dokumenty a jejich soubory. Generální konference UNESCO na svém 38. zasedání v Paříži přijala dne 17. listopadu 2015 Doporučení k zachování paměti světa, týkající se zachování a zpřístupnění dokumentárního dědictví včetně toho, které je v digitální podobě. V návaznosti na toto doporučení Česká republika vytváří Národní seznam programu Paměť světa.

Národní seznam Programu Paměť světa

Příkazem ministra kultury č. 17/ 2022 dne 30. listopadu 2022  byla zřízen Národní komitét pro program „Paměť světa“

Členové(nky) Národní komitét pro program „Paměť světa“: 

Metodický Pokyn pro vedení Národního seznamu mezinárodního programu UNESCO „Paměť světa“

Indikativní seznam nominací dokumentárního dědictví pro zápis do mezinárodního Registru Paměť světa

Doporučení UNESCO na zachování a zpřístupnění dokumentárního dědictví včetně toho, které je v digitální podobě

Položky České republiky v mezinárodním registru Paměti světa:

https://www.unesco.org/en/memory-world/register?hub=1081 

Obecné směrnice a formuláře k programu Paměti světa UNESCO – Oddělení mezinárodních vztahů:

https://www.mkcr.cz/knihovny-a-program-pamet-sveta-cs-1405

Spojte se s námi