Nastavení cookies

Za účasti 186 členských států Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a řady nevládních organizací byla na diplomatické konferenci v marockém Marrakéši přijata dne 27. června 2013 historická mezinárodní smlouva o usnadnění přístupu k vydaným dílům pro osoby nevidomé, zrakově postižené nebo s jinou poruchou čtení.  

 

K nalezení konečné, pro všechny strany přijatelné, dohody na právně komplikovaném textu několik let připravované smlouvy došlo po obtížných jednáních za aktivní účasti české delegace teprve v průběhu konference. Její závěrečný akt za Českou republiku podepsal P. Zeman, ředitel odboru autorského práva Ministerstva kultury. Ministerstvo kultury navrhne vládě podepsání a následnou ratifikaci této autorskoprávní smlouvy s výrazně humanitárním aspektem.
Marrakéšská smlouva by měla významně přispět k postupné likvidaci tzv. „knižního hladomoru“, jemuž čelí milióny nevidomých především v rozvojovém světě. Odstranění autorskoprávních překážek je jednou ze základních podmínek k dosažení tohoto cíle, které ovšem musí být provázeno dalšími, zejména finančními a technickými, opatřeními.


Více informací lze nalézt na internetových stránkách WIPO 

OAP

Spojte se s námi