Nastavení cookies

Mimořádné výběrové dotační řízení na rok 2023 na Podporu projektů k připomínkám 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela - 2. kolo

Odbor muzeí a galerií vyhlašuje podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZRP“) na základě memoranda, které uzavřelo Ministerstvo kultury, Arcibiskupství pražské, Universita Karlova v Praze a Spolek Putování za Santinim, z. s., které bylo uzavřeno v rámci připomínky 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela, z programu Kulturní aktivity mimořádné výběrové dotační řízení na rok 2023 na Podporu projektů k připomínkám 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela

Dotace budou udělovány pro tematické okruhy:

  1. výstavní projekty
  1. kulturní programy

Určení žadatelé:

vlastníci/správci muzejních sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES), mimo příspěvkových organizací Ministerstva kultury; vlastníci a správci národních kulturních památek, mimo příspěvkových organizací Ministerstva kultury; nestátní neziskové organizace (spolky a pobočné spolky, církve, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, družstva); vysoké školy.

Termíny:

Datum zahájení příjmu žádostí: 11. 9. 2023

Datum ukončení příjmu žádostí: 10. 10. 2023

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Formulář vyúčtování - SANTINI.doc, 58.5 kB
Výsledky 2. kola - SANTINI.pdf, 78.9 kB
Výsledky 1. kola - SANTINI.pdf, 101.3 kB
Spojte se s námi