Nastavení cookies

Ministerstvo kultury předložilo vládě k projednání návrh novely autorského zákona. Cílem novely je transponovat do českého právního řádu dvě směrnice Evropské unie přijaté v uplynulých dvou letech, a sice směrnici o prodloužení doby ochrany práv ke zvukovým nahrávkám a směrnici o některých povolených způsobech užití osiřelých děl.  

 

S ohledem na skutečnost, že pro transpozici první z uvedených směrnic je stanoven termín do 1. listopadu 2013, rozhodlo se Ministerstvo kultury omezit původně navrhovaný rozsah této novely výlučně na transpozici směrnic Evropské unie.

Veškeré ostatní návrhy a podněty vyplývající z předcházejících konzultací s dotčenými subjekty budou využity při přípravě příští novely autorského zákona. Ta bude na pořadu nejpozději poté, co bude přijata evropská směrnice o kolektivní správě práv, která je aktuálně projednávána v Radě EU a v Evropském parlamentu.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Novela Autorského zákona v bodech.doc, 132 kB
Autorský zákon úplné znění.doc, 610 kB
Spojte se s námi