Nastavení cookies

Studie: Ministerstvo kultury jako iniciátor a mediátor procesů kulturních a společenských změn

11.07.2023 12:22|příspěvkové organizace

Výzkumný projekt „Veřejné kulturní služby na lokální a regionální úrovni v době coronavirové krize; analýza a návrhy dalších postupů“ si klade za cíl přispět k trvale udržitelnému rozvoji kultury a společnosti na národní úrovni.

 

Dokument představuje opatření nelegislativní povahy; doporučení zde uvedená by měla být součástí komplexní kulturní politiky státu. Směřují přímo k praxi v resortu kultury, navahují na aktuální platnou Státní kulturní politiku a mají ambici přispět k formulování její nové vize. Tato opatření nejsou vázána na (mnohdy časově náročné) legislativní procesy.

Pandemická krize jako výzva pro kulturu

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi