Nastavení cookies

Nové výzvy Národního plánu obnovy podpoří digitalizaci i mezinárodní spolupráci v roce 2024

04.09.2023 14:17|ministerstvo

Jde o výzvy v rámci iniciativ Status umělce a Digitalizace kulturního a kreativního sektoru. Od začátku září do poloviny října je možné podávat žádosti o dotaci na projekty mezinárodní umělecké a odborné spolupráce a do konce října nově také žádosti o dotaci na digitalizační projekty a dokumentační a informační činnost.

 

Jedním z důležitých úkolů ministerstva kultury je ochrana kulturního dědictví. V dnešní době je přirozenou cestou jeho digitalizace. A stejně tak podpora tvůrců kulturních hodnot v jejich dalším profesním rozvoji. Dotace Národního plánu obnovy v tomto vhodně doplňují možnosti běžných dotačních titulů ministerstva,“ říká ministr kultury Martin Baxa.

Podpora digitalizace v oblasti vizuálního umění a architektury cílí na menší projekty nezřizovaných neziskových organizací, pro které představuje jedinečnou příležitost zásadnějších investic do reprodukční techniky a softwarového vybavení. Podpora může jít na modernizaci reprodukční a digitalizační techniky či softwaru pro webové databáze. Žádat mohou například spolky a neziskové organizace, které se zabývají dokumentační, informační a sbírkovou činností v oblasti vizuálního umění a architektury.  Výsledkem může být digitalizovaná sbírka, archiv, databáze nebo webový portál. 

Pro velké sbírkotvorné a paměťové instituce je určena další nová výzva Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek II. Vychází vstříc potřebě digitalizace jako možnosti uchování a zprostředkování kulturního dědictví co nejširší veřejnosti. To vše prostřednictvím inovativních technologií šetrných k životnímu prostředí. Dotace je určena na pořízení hardwaru, softwaru, přístrojového vybavení či dodavatelských služeb pro digitalizaci. Digitalizovány mohou být například movité a nemovité kulturní památky, sbírkové předměty a archeologické nálezy, dokumentační fondy a archivy, kinematografické, zvukové a audiovizuální záznamy. Požádat mohou muzea, galerie, Národní památkový ústav a další paměťové instituce v oblasti správy a ochrany kulturního dědictví, vlastníci nebo správci národních kulturních památek nebo specializovaná pracoviště Římskokatolické církve zaměřená na ochranu kulturního dědictví. 

Výzva na podporu projektů mezinárodní spolupráce reaguje na dlouhodobou poptávku po podpoře síťovacích aktivit a výměny zkušeností mezi českou a zahraniční uměleckou scénou. Díky pilotní výzvě vypsané koncem roku 2022 letos čerpá 120 projektů prostředky v celkové výši 93 mil. Kč. Návazná výzva pro rok 2024 počítá s alokací minimálně 60 mil. Kč. Je určena na projekty realizované v České republice a týká se rezidenčních pobytů, tvůrčích dílen, odborných kurzů a workshopů, konferencí či seminářů v oblasti profesionálního divadelního a tanečního umění, klasické, alternativní hudby a výtvarného umění. Projekty zaměřené na rozvoj kompetencí pracovníků kulturního a kreativního sektoru realizované v zahraničí se mohou ucházet o podporu ve výzvě Mobilita III., která byla vyhlášena v červnu letošního roku. 
 

Kontakt pro média: 
Jana Zechmeisterová 
tiskové oddělení Ministerstva kultury ČR
T: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi