Nastavení cookies

Tvůrčí stipendium v oblasti literatury pro ukrajinské spisovatele: Výsledky

30.10.2023 10:55|ministerstvo

25. října 2023 schválil ministr kultury výsledky mimořádného výběrového řízení, vyhlášeného MK ČR pro rok 2023 na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí účely v oblasti profesionálního umění/obor literatura, a sice pro ukrajinsky píšící spisovatele.

 

K datu uzávěrky pro příjem žádostí (15. 9. 2023) se sešlo celkem 123 žádostí. Žádosti hodnotila osmičlenná odborná komise, jejíž složení bylo schváleno p. ministrem 24. 8. 2023, a sice: Iryna Zabiiaka (předsedkyně; ukrajinská překladatelka a bohemistka žijící v ČR), Iryna Zahladko (ukrajinsko-česká básnířka žijící v ČR), Oleksandr Stukalo (ukrajinský bohemista a publicista žijící v ČR), Rita Lyons Kindlerová (překladatelka z ukrajinštiny), Lucie Řehoříková (překladatelka z ukrajinštiny, ex-ředitelka Českého centra v Kyjevě), Tereza Soušková (ředitelka Českého centra v Kyjevě), Radovan Auer (ředitel Světa knihy, s. r. o.) a Ondřej Chrást (náměstek ministra kultury). Jednání proběhlo on-line 13. 10. 2023.

Odborná komise vybrala k podpoře 36 žádostí. Podpořeny budou vždy jednorázovou sumou ve výši 20.000 Kč; celkově bude tedy vyplaceno 720.000 Kč. Každý člen komise hodnotil každý projekt na škále 0 až 8 bodů, každý projekt tedy mohl získat maximálně 64 body. Komise rozhodla, že podpořeny budou žádosti, které získají alespoň 75 % z celkového počtu bodů, tedy minimálně 48 bodů. Komise zohlednila při hodnocení projektů místo pobytu žadatelů, literární hodnotu jejích konkrétních projektů a ukázek, a také skutečnost, zda je žadatel primárně spisovatelem/spisovatelkou.

S úspěšnými žadateli/žadatelkami bude následně uzavřena smlouva, na jejímž základě bude mimořádná dotace vyplacena.

Výsledky

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi