Nastavení cookies
Martin Baxa udělil medaili sbormistru Ivanu Sedláčkovi
05.12.2022 15:03
ministerstvo

Ministr kultury Martin Baxa ocenil rezortní medailí Artis Bohemiae Amicis zakladatele a dlouholetého vynikajícího sbormistra Ivana Sedláčka, který významně přispěl k rozvoji našeho sborového zpěvu, sbormistrů a pěvců a nezastupitelně se zasloužil o vznik a rozvoj brněnského dětského sboru Kantiléna. Je významným propagátorem českého sborového zpěvu u nás i ve světě. V letošním roce oslavil 90. narozeniny.

 

Senát umožnil přijetí novely autorského zákona
02.12.2022 09:51
ministerstvo

Senát včera umožnil přijetí návrh novely autorského zákona, který do tuzemského autorského práva transponuje dvě směrnice Evropského parlamentu a Rady.

 

Program Nositelé tradice lidových řemesel byl zapsán do Registru osvědčených postupů pro zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva
01.12.2022 15:22
ministerstvo

Česká republika slaví úspěch! Unikátní program Nositelé tradice lidových řemesel, kterým Ministerstvo kultury spolu s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici dlouhodobě uchovává tradiční lidová řemesla pro budoucí generace, byl zapsán do prestižního mezinárodního Registru osvědčených postupů pro zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva.

 

Tradice vorařství byla zapsána na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO
01.12.2022 12:38
ministerstvo

Starobylá tradice spojená se stavbou vorů a jejich plavením po řekách byla dne 1.12.2022 zapsána na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.

 

Bc. Michal Šašek byl 1. prosince 2022 jmenován náměstkem ministra kultury
01.12.2022 10:55
ministerstvo

1. prosince 2022 jmenoval ministr kultury Martin Baxa náměstkem člena vlády v Ministerstvu kultury Michala Šaška (ODS). 

 

Registrace do národní expozice na knižním veletrhu v Londýně 2023 byla zahájena
30.11.2022 14:40
příspěvkové organizace

Ve středu 30. listopadu 2022 byla pro české nakladatele a další subjekty z oblasti knižního trhu otevřena registrace do národní expozice České republiky na knižním veletrhu v Londýně.

 

Nový česko-polský program spolupráce v oblasti kultury podpoří sdílení výstav, odborníků a umělců. Pilířem spolupráce zůstává mimo jiné podpora vydávání překladové literatury
30.11.2022 10:33
ministerstvo

U příležitosti podpisu Programu spolupráce uzavíraného mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2022–2026 se v Bruselu sešli ministr kultury ČR Martin Baxa a ministr kultury a národního dědictví Polské republiky Piotr Gliński. Projednali aktuální otázky v oblasti kultury, situaci na Ukrajině, stejně jako výhled na další možnou spolupráci. 

 

Ministři kultury EU v Bruselu projednali pracovní plán na léta 2023–2026 i Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků. Politickou debatu věnovalo české předsednictví pomoci Ukrajině
30.11.2022 10:06
ministerstvo

V úterý 29. listopadu 2022 předsedal ministr kultury Martin Baxa v Bruselu Radě pro vzdělání, mládež, kulturu a sport. Hlavními tématy jednání bylo schválení Pracovního plánu EU pro kulturu na léta 2023–2026 a představení zprávy o pokroku k novému souboru pravidel na ochranu plurality a nezávislosti médií v Evropské unii – Evropskému aktu o svobodě sdělovacích prostředků (European Media Freedom Act, EMFA).

 

Večer při svíčkách
29.11.2022 18:09
příspěvkové organizace

Rožnov pod Radhoštěm – Druhou adventní nedělí, 4. 12. 2022, zahájíme cyklus předvánočních pořadů, který každoročně připravuje Valašské muzeum v přírodě. Slavnostní koncert s názvem Večer při svíčkách proběhne v Janíkově stodole od 17.00 a představí hudební skupinu EVAMORE. 

 

V Maroku tento týden zasedá mezivládní Výbor pro zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO
28.11.2022 12:41
ministerstvo
Česká republika na jeho 17. zasedání předkládá nadnárodní nominaci vorařství pod názvem „Timber rafting“. Výbor bude rovněž projednávat a schvalovat historicky první nominaci České republiky do Registru osvědčených postupů s názvem „Strategie pro zachování tradičních řemesel – program Nositelé tradice lidových řemesel“.
Ministr kultury bude v Bruselu předsedat Radě pro vzdělání, mládež, kulturu a sport
28.11.2022 10:02
ministerstvo

V úterý 29. listopadu 2022 bude ministr kultury Martin Baxa v rámci předsednictví ČR v Radě EU v Bruselu předsedat Radě pro vzdělání, mládež, kulturu a sport. Hlavními tématy jednání bude schválení Pracovního plánu EU pro kulturu na léta 2023–2026 a představení zprávy o pokroku k novému souboru pravidel na ochranu plurality a nezávislosti médií v Evropské unii – Evropskému aktu o svobodě sdělovacích prostředků (European Media Freedom Act, EMFA).

 

Ministr kultury Martin Baxa se dnes setkal s místopředsedkyní vlády a ministryní kultury a informací Srbské republiky
24.11.2022 18:30
ministerstvo

Ministr kultury Martin Baxa se v Nostickém paláci setkal s místopředsedkyní vlády a ministryní kultury a informací Srbské republiky paní Majou Gojković.

 

Adventní soboty v Národním technickém muzeu
24.11.2022 17:23
příspěvkové organizace

Národní technické muzeum zve na zajímavý program na adventní soboty, při kterém si návštěvníci můžou zpestřit čekání na Vánoce. 

 

Historii vodního hospodářství představují dvě nové komorní výstavy v Technickém muzeu v Brně
24.11.2022 16:50
příspěvkové organizace

V průběhu celého prosince 2022 nabídne Technické muzeum v Brně (TMB) dvě komorní výstavy mapující historii vodního hospodářství.

 

Muzea v přírodě zahajují o víkendu adventní a vánoční pořady
24.11.2022 16:33
příspěvkové organizace

Už o tomto víkendu začínají ve dvou muzeích spadajících pod Národní muzeum v přírodě adventní a vánoční pořady. V sobotu 26. 11. mohou návštěvníci Hanáckého muzea v přírodě prožít atmosféru hanáckých Vánoc jako za starých časů. A Muzeum v přírodě Vysočina připravuje od soboty 26. listopadu do neděle 4. prosince výstavu Vánoce na Veselém Kopci spojenou s doprovodným programem. 

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mk.gov.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mk.gov.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mk.gov.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mk.gov.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mk.gov.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mk.gov.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi