Nastavení cookies

Příručka vlastníka kulturní památky "Kulturní památky a péče o ně"

Příručka nabízí pomoc při prvních kontaktech vlastníka kulturní památky se státní památkovou péčí, orientuje v příslušných právních předpisů, seznamuje se strukturou a pravomocemi jednotlivých správních orgánů a organizací státní památkové péče, tj. Národním památkovým ústavem, a v neposlední řadě si klade za cíl pomoci při řešení konkrétních situací, které mohou nastat při správě kulturní památky a péči o ni. Zpracována je dle právního stavu ke dni 26. května 2020.

Návody pro řešení životních situací

Kapitola přináší popis postupu občana ve vztahu k veřejné správě v oblasti památkové péče dle právního stavu ke dni 1. června 2020. Zákon o státní památkové péči je rozdělen podle jednotlivých správních řízení  na životní situace a to včetně nejčastějších dotazů a odpovědí na ně. Soubory jsou zveřejněny pod textem jako přiložené dokumenty, případně lze použít následující rozcestník.

Připojení na pult centralizované ochrany

V současné době připravuje Ministerstvo kultury ve spolupráci s generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „generální ředitelství“) seznam kulturních památek (dále jen „seznam objektů“), zahrnující objekty nemovitých národních kulturních památek a nemovitých kulturních památek (dále jen „nemovité kulturní památky“), které jsou budovami (nejedná se např. o historicky cenná movitá díla, sbírky, pozemky), jejichž provozovatelé elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) jsou připojeni k pultu centralizované ochrany umístěného na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „PCO HZS kraje“) nebo již splňují předpoklady pro toto připojení.

Spojte se s námi