Nastavení cookies

Tvůrčí stipendia v oblasti literatury

Tvůrčí a studijní stipendium v oblasti literatury: přijímáme žádosti pro rok 2024/2025

Oddělení literatury  a knihoven Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely pro projekty realizované od roku 2024 v oblasti literatury. Tvůrčí stipendia jsou určena na podporu tvůrčí umělecké činnosti nebo tvůrčích uměleckých pobytů v délce od šesti měsíců do dvou let, jejichž výsledkem je vytvoření uměleckého díla nebo souboru uměleckých děl. Studijní stipendia jsou přiznávána na podporu studijních pobytů v délce nejméně jeden měsíc na významném tuzemském či zahraničním uměleckém, vědeckém nebo jiném specializovaném pracovišti.
Program je určen pro fyzické osoby: občany ČR nebo cizince s trvalým pobytem v ČR. Není určen pro žáky a studenty (ani doktorských studijních programů). O studijní stipendia se mohou ucházet pouze osoby mladší 35 let (u tvůrčích stipendií věkové omezení neplatí). Stipendium lze stejnému žadateli poskytnout nejvýše dvakrát.

Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 5. 1. 2024.

Ke stažení:
1) vyhlašovací podmínky
2) formulář žádosti o stipendium
3) rozpočtový formulář žádosti

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Najman; jiri.najman@mkcr.cz; +420 257 085 214

Pokud bylo žadateli stipendium již dvakrát poskytnuto, může podat žádost v rámci Výzvy č. 318/2023 – Rozvoj kompetencí pracovníků KKS: individuální tvůrčí a studijní projekty na této stránce
 

Tvůrčí stipendium v oblasti literatury pro ukrajinské spisovatele / Creative Scholarship in Literature for Ukrainian Writers

Podpora vydání české literatury v překladu

K dispozici výsledky výběrového dotačního řízení pro roky 2023 (1. a 2. kolo), 2022 a 2021, formulář vyúčtování pro české subjekty, formulář žádosti o podporu vydání české literatury v překladu, složení komise pro roky 2021–2023 a bibliografie překladů české literatury podpořených ministerstvem kultury v letech 1998–2018.

Uzávěrka pro rok 2024: 15. 11. 2023 a 15. 5. 2024.

Podpora literárních akcí

Výsledky 1. kola výběrového dotačního řízení pro rok 2024

Podpora literárních periodik

Výsledky 1. kola výběrového dotačního řízení pro rok 2024

Podpora vydávání knih

Výsledky prvního (formálního) kola prvního výběrového dotačního řízení pro rok 2024

Podpora audioknih

Výsledky prvního (formálního) kola prvního výběrového dotačního řízení pro rok 2024

Česká knihovna pro rok 2024

Upozornění pro příjemce dotací - účet u ČNB

Ministerstvo kultury upozorňuje na skutečnost, že subjektům, vyjmenovaným v § 3 písm. h) bod 10. – 14. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném od 1. 1. 2013, bude možné poskytovat dotace ze státního rozpočtu ode dne 1. 4. 2013 výlučně na účty vedené u České národní banky. Vyplývá to z čl. II bod 4. zákona č. 501/2012 Sb., kterým byl s účinností od 1. 1. 2013 novelizován zákon č. 218/2000 Sb.

 

 

Spojte se s námi