Nastavení cookies

Ministerstvo kultury oznamuje, že dne 1. března 2023 bylo zahájeno správní řízení na základě žádosti kolektivního správce DILIA o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy povinně kolektivně spravovaného práva nakladatele na odměnu za půjčování rozmnoženiny jím vydaného díla, zavedeného novelou autorského zákona č. 429/2022 Sb., s účinností od 5. ledna 2023.  

Spojte se s námi