Nastavení cookies

Na základě rozhodnutí ministra kultury Jiřího Bessera se zveřejňují všechny podněty a návrhy k novelizaci autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, které Ministerstvo kultury obdrželo v rámci veřejné konzultace zahájené v březnu 2011. Některé subjekty v rámci konzultace odkázaly na své již dříve uplatněné podněty a návrhy.

 

V průběhu listopadu až prosince 2011 bude vytvořena Pracovní skupina pro přípravu novely autorského zákona, do níž budou pozvány všechny subjekty, které zaslaly podněty a návrhy k novelizaci autorského zákona, jakož i další zainteresované subjekty, jichž se problematika upravená autorským zákonem přímo či nepřímo dotýká. Úvodní jednání této skupiny je plánováno na první polovinu ledna 2012.

 

Odbor autorského práva

Spojte se s námi