Nastavení cookies

Úvod: V souladu s ustanovením § 10 odst. 3 písm. d) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) budou poskytovány příspěvky na instalace či zpřístupnění výstav a expozic hendikepovaným osobám.

Dotační program: Podpora expozičních a výstavních projektů

Cíl: Podpora realizace instalací expozic a výstav nebo jejich zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Určeno pro:

  • Vlastníky sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (dle zákona 122/2000 Sb.). Není určeno pro příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury.

Okruhy:

  1. Instalace expozic nebo výstav

     

  2. Zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

Termín:  Výzva k podávávání žádostí na další rok bývá zveřejněna každoročně mezi listopadem a prosincem.  

 

 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Projekty podpořené v roce 2024.pdf, 124.3 kB
Projekty podpořené v roce 2023.docx, 16.8 kB
Projekty podpořené v roce 2022.docx, 16.1 kB
Soubor Velikost
Podpořené projekty v roce 2021.docx, 19.6 kB
Projekty podpořené v roce 2020.docx, 18.6 kB
Formulář vyúčtování.doc, 59.5 kB
Spojte se s námi