Nastavení cookies

Dne 1. července 2013 nabyl účinnosti  zákon č. 156/2013 Sb. (pdf59 kB), kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Novela, přijatá na základě návrhu skupiny poslanců, přináší dvě změny, a to:

1) výslovně stanoví, že sazby odměn stanovené právními předpisy, tj. autorským zákonem, resp. přílohou k autorskému zákonu, a odměny pro jednotlivé způsoby užití (např. v sazebnících kolektivních správců nebo v licenčních smlouvách) jsou vždy uvedeny bez daně z přidané hodnoty;

2) možnost uživatele žádat v případech, kdy určitý způsob užití autorských děl a jiných předmětů ochrany (např. zvukových záznamů apod.) licencují alespoň dva kolektivní správci, aby se tito kolektivní správci vzájemně dohodli na společném zástupci a smlouvu s uživatelem pak uzavíral jeden kolektivní správce za všechny příslušné kolektivní správce. Novela v té souvislosti zároveň rozšiřuje výčet tzv. liberačních důvodů, kdy kolektivní správce nemůže zakázat užití autorských děl a jiných předmětů ochrany ani domáhat se nároku na náhradu škody nebo na vydání bezdůvodného obohacení, o případ, kdy uživatel doručil alespoň jednomu z příslušných kolektivních správců písemnou žádost o pověření společného zástupce.
 

OAP

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
zákon č.156/2013 Sb..pdf, 59 kB
Spojte se s námi