Nastavení cookies

Evropská komise vyhlásila dne 5. prosince 2013 veřejnou konzultaci související s přezkumem právní úpravy autorského práva v rámci Evropské unie (unijní úpravy autorského práva).

 

Cílem konzultace je zjistit názory široké veřejnosti na témata uvedená ve Sdělení Evropské komise o obsahu na jednotném digitálním trhu, např. na problematiku teritoriality autorského práva, harmonizace autorského práva v rámci Evropské unie, na výjimky a omezení práv chráněných autorským zákonem, na otázky související s vymahatelností a ochranou práv apod. Evropská komise má zájem získat názory a příspěvky od spotřebitelů, uživatelů, autorů, výkonných umělců, nakladatelů, výrobců zvukových záznamů, filmových producentů, vysílatelů, internet service providerů a dalších distributorů a poskytovatelů obsahu chráněného autorským právem, od kolektivních správců práv, státních institucí a členských států.

Konzultace probíhá formou on-line dotazníku (pdfdoc) dostupného v angličtině. Informativní pracovní překlad dotazníku je k dispozici zde (pdfdoc). Odpovědi mohou být zasílány Evropské komisi v kterémkoli z úředních jazyků Evropské unie, a to v prodlouženém termínu do 5. března 2014.

Více informací včetně dotazníku a kontaktních adres naleznete zde v anglickém jazyce. 

Více k Evropské unii a autorskému právu zde.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Consultation-document_česky.pdf, 305 kB
Consultation-document_česky.doc, 429.5 kB
Consultation-document_en (Pdf).pdf, 217.9 kB
Consultation-document_en.doc, 275 kB
Spojte se s námi