Nastavení cookies

Dne 28. 9. 2017 přijala Evropská komise sdělení s názvem Boj proti nezákonnému obsahu online – Zvyšování odpovědnosti online platforem. Sdělení obsahuje pravidla a principy určené provozovatelům online platforem. Cílem je zintenzivnit boj s nelegálním obsahem online ve spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány, členskými státy a dalšími zainteresovanými subjekty.

Texty sdělení v českém a anglickém jazyce jsou k dispozici níže.

 

Dokumenty:

Spojte se s námi