Nastavení cookies

SDDV.png

Dne 26. dubna 2020, jako každoročně, si Česká republika spolu s ostatními členskými státy Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO/OMPI) připomíná Světový den duševního vlastnictví.

V letošním roce, s ohledem na mimořádnou situaci způsobenou pandemií koronaviru a s tím spojená opatření, se neuskuteční seminář pro veřejnost o aktualitách z oblasti autorského práva. Samostatné oddělení autorského práva připravilo při této příležitosti alespoň prezentaci věnovanou letošnímu tématu Světového dne duševního vlastnictví a informaci o připravované novele autorského zákona. (Prezentaci si lze vyžádat e-mailem na adrese nela.cernakova(zavináč)mk.gov.cz ). 

Více informací ke Světovému dni duševního vlastnictví viz rovněž https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/

Poselství generálního ředitele WIPO viz
https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2020/dg_message.html
(Pracovní překlad poselství generálního ředitele WIPO - zde )

 

Samostatné oddělení autorského práva
24. dubna 2020

Spojte se s námi