Nastavení cookies

OBR1.png

Dne 26. dubna 2021, jako každoročně, si Česká republika spolu s ostatními členskými státy Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO/OMPI) připomíná Světový den duševního vlastnictví. Cílem události je připomenout důležitou úlohu duševního vlastnictví v podpoře kreativity a novátorství.

Podobně jako v loňském roce se s ohledem na mimořádnou situaci způsobenou pandemií koronaviru a s tím spojenými opatřeními nemůže uskutečnit seminář pro veřejnost o aktualitách z oblasti autorského práva. Samostatné oddělení autorského práva připravilo při této příležitosti prezentaci věnovanou letošnímu tématu Světového dne duševního vlastnictví, kterým je „Duševní vlastnictví & malé a střední podniky: Uplatnění Vašich nápadů na trhu“. Prezentace je dostupná zde.

Informace o akcích Úřadu průmyslového vlastnictví ke Světovému dni duševního vlastnictví jsou dostupné na https://upv.gov.cz/dendusevnihovlastnictvi/.

Více informací ke Světovému dni duševního vlastnictví viz rovněž internetové stránky Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/

Samostatné oddělení autorského práva

21. dubna 2021

Spojte se s námi