Nastavení cookies

Dne 19. 4. 2023 nabylo právní moci správní rozhodnutí, kterým Ministerstvo kultury uděluje DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentuře, z.s., oprávnění k povinné kolektivní správě práva nakladatele podle § 87 odst. 2 autorského zákona na odměnu v souvislosti s půjčováním rozmnoženiny jím vydaného díla, půjčuje-li rozmnoženinu osoba uvedená v § 37 odst. 1 autorského zákona, podle § 97d odst. 1 písm. a) bod 6 autorského zákona.

Spojte se s námi