Nastavení cookies

Do 16. listopadu 2020 mohou podnikatelé a další subjekty přispět svými informacemi a zkušenostmi k určení zemí (mimo Evropskou unii), v nichž je ochrana a vymáhání práv duševního vlastnictví na nedostatečné úrovni a představuje tak překážku či riziko pro podnikání v daném teritoriu.

Veřejná konzultace je součástí procesu analýzy překážek a rizik na zahraničních trzích třetích zemí v oblasti práv duševního vlastnictví ("IPR") z pohledu Evropské unie jako celku. Účelem veřejné konzultace je určit země, v nichž je ochrana a vymáhání práv duševního vlastnictví důvodem k obavám, a také aktualizovat dřívější zprávu Evropské komise o ochraně a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích.

V době, kdy Evropská komise ve střednědobém horizontu přezkoumává svoji obchodní politiku, se veřejná konzultace na toto téma zdá být obzvláště důležitá. Výsledky pomohou Komisi, aby své úsilí a zdroje zaměřila na konkrétní země a oblasti. Tuto aktivitu Evropské komise podporuje a k účasti na veřejné konzultaci vybízí i EUIPO.

Výsledky veřejné konzultace také umožní držitelům práv získat povědomí o možných rizicích pro jejich duševní vlastnictví při zapojování se do obchodních aktivit v určitých zemích, a umožní jim navrhovat obchodní strategie a operace na ochranu jejich IPR.

Konzultace probíhá formou online dotazníku, který je dostupný v angličtině, francouzštině a němčině na webových stránkách Evropské komise, přičemž odpovědi lze poskytnout i v českém jazyce.

Výstup celého procesu umožní držitelům práv získat povědomí o možných rizicích pro jejich duševní vlastnictví při podnikání v určitých zemích a umožní jim navrhovat a přizpůsobovat obchodní strategie a činit kroky na ochranu jejich duševního vlastnictví. Je tedy v zájmu držitelů práv a případně i jejich zastupujících asociací se na tomto procesu podílet, zejména pokud mají v dané oblasti konkrétní poznatky. Příspěvek do veřejné konzultace lze poskytnout do 16. listopadu 2020 zde.

Poslední Zpráva o ochraně a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích Evropské komise z ledna 2020 je pro informaci k dispozici zde.

Spojte se s námi