Nastavení cookies

Od 11. února do 15. dubna 2021 probíhá v rámci strategie “Formujeme digitální budoucnost Evropy” veřejná konzultace Evropské komise k tématu dostupnosti jiných než tištěných děl ve formátech přístupných pro osoby se zdravotním postižením. 

Účelem konzultace je shromáždit informace o dostupnosti autorskoprávně chráněných děl, zejména děl v jiných než tištěných formátech (např. filmů, fotografií nebo hudebních děl), pro osoby se zdravotním postižením. 

Konzultace souvisí s přípravou zprávy podle článku 9 směrnice (EU) 2017/1564 (tzv. směrnice k provedení tzv. Marrákešské smlouvy pro nevidomé).  Zpráva by měla zohlednit vývoj technologií a vyhodnotit vhodnost rozšíření působnosti směrnice i na jiné druhy děl a předmětů ochrany pro osoby s jiným druhem zdravotního postižení (než zrakového).

Konzultace je určena osobám se zdravotním postižením a organizacím jednajícím jejich jménem, dále nositelům práv, producentům, distributorům, poskytovatelům služeb, vysílatelům a vzdělávacím institucím.

Základní informace ke konzultaci naleznete na odkazu:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/targeted-consultation-availability-works-other-printed-works-formats-accessible-persons

Dotazník a bližší informace naleznete na následujícím odkazu:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MarrakeshCons

Odpovědi na dotazník je možno zasílat do 15. dubna 2021.
(Dotazník je zatím k dispozici jen v anglickém jazyce; německá a francouzská verze se připravuje. Otázky bez přednastavených možností volby mohou respondenti zodpovědět v kterémkoli z oficiálních jazyků EU.)

 

Samostatné oddělení autorského práva
16. února 2021

Spojte se s námi