Nastavení cookies

Dne 11. září 2023 spustila Evropská komise další veřejnou konzultaci k odměňování hudebních interpretů a výrobců zvukových záznamů ze třetích zemí (mimo EU) za užití hudebních nahrávek v zemích EU. Cílem této cílené konzultace je získat zpětnou vazbu od zúčastněných stran a členských států ohledně uplatňování práva na jedinou spravedlivou odměnu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 2006/115/ES o právu na pronájem a půjčování v členských státech. Snaží se také shromáždit informace a důkazy o důsledcích rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-265/19 (rozsudek „RAAP“) a o možných dopadech zvažovaného legislativního návrhu na zavedení materiální reciprocity pro odměňování výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů ze třetích zemí.

Kdo se může konzultace zúčastnit?

Tato konzultace je určena subjektům z oblasti hudebního průmyslu, jako jsou hudební interpreti (výkonní umělci), producenti hudebních nahrávek (výrobci zvukových záznamů), další osoby v rámci hudebního průmyslu, včetně kolektivních správců, a komerční uživatelé hudebních nahrávek, jako jsou televizní a rozhlasoví vysílatelé,  provozovny využívající hudební nahrávky jako zvukovou kulisu (např. bary, restaurace, kluby a hotely, sportovní zařízení apod.) nebo jejich zájmové a sdružující organizace.

Konzultace probíhá do 12. listopadu 2023 a je k dispozici na EU Survey v angličtině, francouzštině a němčině. Odpovídat je možno v kterémkoli z úředních jazyků EU.

Viz rovněž informace z webu Evropské komise.

Spojte se s námi