Nastavení cookies

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k návrhu nařízení o evropské správě dat (Data Governance Act).

 

Tato legislativní iniciativa je zaměřena na usnadnění přístupu k datům a jejich užívání a na přezkum právní ochrany databází. Cílem nařízení je podpořit dostupnost dat pro jejich další použití, a to zvýšením důvěry ve zprostředkovatele dat a posílením mechanismů pro sdílení dat v celé EU. Nařízení se má vztahovat na různé kategorie zprostředkovatelů dat, kteří nakládají s osobními i neosobními údaji. Dále si návrh nařízení klade za cíl zajištění rovnováhy mezi využíváním dat a investičními pobídkami do jejich vytváření. Nařízení se má zabývat těmito situacemi:

  • zpřístupňováním dat veřejného sektoru pro opakované použití v případech, kdy se na tato data vztahují práva jiných osob,
  • sdílením dat mezi obchodními společnostmi, a to za úplatu v jakékoli podobě,
  • možnostmi použít osobní údaje s pomocí „zprostředkovatele sdílení osobních údajů“, který má napomáhat fyzickým osobám při uplatňování jejich práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR),
  • možnostmi použít data z altruistických důvodů.

 

Účelem veřejné konzultace je shromáždit informace pro další práce na uvedené legislativní iniciativě. Výstupy z konzultací budou zveřejněny na stránkách Evropské komise.

Bližší informace ke konzultaci a formulář pro odpovědi naleznete zde:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13045-Data-Act-including-the-review-of-the-Directive-96-9-EC-on-the-legal-protection-of-databases-_cs

 

Zpětnou vazbu je možno zasílat do 25. 6. 2021 včetně.

 

Samostatné oddělení autorského práva
1. 6. 2021

Spojte se s námi