Nastavení cookies

Evropská komise zahajuje veřejné konzultace k problematice výkonu práv výkonných umělců a producentů v audiovizuálním odvětví.

Konzultace jsou zaměřeny na ty, kteří se zabývají správou práv v audiovizuálním odvětví. Týká se to zejména výkonných umělců a producentů, kteří jsou nositeli práv souvisejících s právem autorským a jejich smluvních partnerů, jako jsou distributoři, obchodní zástupci, provozovatelé vysílání, online platformy a instituce kulturního dědictví.

Cílem veřejné konzultace je shromáždit informace a údaje o současných tržních postupech a o výkonu práv výkonných umělců a producentů v audiovizuálním odvětví. Evropská komise bude tyto informace a údaje analyzovat při přípravě zprávy, která posoudí možnou potřebu prodloužení doby ochrany práv výkonných umělců a producentů v tomto odvětví, jak vyžaduje směrnice 2011/77/EU. Zpráva bude předložena Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

V Evropské unii končí doba trvání práv výkonných umělců a výrobců zvukově obrazových záznamů (producentů) 50 let po prvním sdělení veřejnosti nebo po prvním zveřejnění audiovizuálního díla. Doba ochrany autorských práv v audiovizuálních dílech končí 70 let po smrti poslední z následujících osob: hlavní režisér, autor scénáře, autor dialogů a skladatel hudby, zvlášť vytvořené pro užití v audiovizuálním díle. Směrnice 2011/77/EU prodloužila za určitých okolností dobu ochrany práv výkonných umělců a producentů v hudebním odvětví z 50 na 70 let. Doba ochrany práv výkonných umělců a producentů v audiovizuálním odvětví prodloužena nebyla. Článek 3 odst. 2 směrnice 2011/77/EU vyžaduje, aby Evropská komise posoudila možnou potřebu prodloužení doby ochrany práv výkonných umělců a producentů v audiovizuálním odvětví.  

Zpětnou vazbu můžete Evropské komisi poskytnout vyplněním online dotazníku do 30. září 2019. Dotazník je k dispozici zde ve třech jazycích (v angličtině, francouzštině a němčině), přičemž k odpovědi je možno použít kterýkoli z těchto jazyků. Více informací zde.

 

Samostatné oddělení autorského práva
13. srpna 2019

Spojte se s námi