Nastavení cookies

 

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven

vyhlašuje pro rok 2021

2. výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení

 

 

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.,

o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů,

a pro zapsané spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů,

jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora,

 

 

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

 

 

Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

VISK 3 - Informační centra knihoven

 

 

!!! Uzávěrka: 10. června 2021 !!!

 

 

 Upozorňujeme žadatele, že podpořené projekty je nutné zrealizovat a náklady vynaložené na projekt uhradit do 31. prosince 2021,

vyúčtování projektu zaslat Ministerstvu kultury do 15. ledna 2022.

       

Harmonogram procesu přidělení dotace: 

  • Podání žádosti: do 10. června 2021
  • Kontrola přijatých žádostí: červen 2021
  • Zasedání a návrh komise na výši dotace: červenec 2021
  • Zveřejnění výsledků dotačního řízení: po schválení ministrem kultury
  • Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace: srpen 2021
  • Výplata dotace: září 2021
  • Vyúčtování projektu: do 15. ledna 2022

 

Bližší informace:                                                                

Mgr. Soňa Poláková, tel.: 257 085 357 

PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627

 

 

VISK též na:

https://visk.nkp.cz/

 

Spojte se s námi